WE’re Mimarlık

Alttaki linklere tıklayarak bize sosyal medyadan ulaşabilirsiniz.

Projeler

Varna Ulusal Kütüphanesi

Varna Ulusal Kütüphanesi

Konum : Varna, Bulgaristan
Tür : Eğitim
Alan : 60.000 m²
Takım : Ali Önalp, Burak Yardımcı, Erhan Arslan

Mimari konsepti şekillendiren ana fikir kütüphane yapısını homojen bir şekilde kente katma olgusu ile yapının güçlü bir kamusallık ile kent omurgasına yayılması üzerinde durul­muştur. Bu doğrultuda ilk alınan karar kütlenin belediye binasının girişi ile proje alanını bağlayan yaya köprüsü aksında ikiye ayrılması ile açık bir iç pasajın yaratılması fikridir. Bu iç pasajla programda olması istenen üç bölgelemeden ilki olan kısmı kütüphane kısmından ayrılmıştır. Oluşan bu pasajın zemin katta Osmi Primorski Polk Bulvarı’na bağlanması ile oluşan kamusal kat sadece kütüphane kullanıcılarına ait bir me­kan olmaktan çıkıp kamusal bir kent parçasına dönüşmüştür. Bununla birlikte ön meydan ile birinci kat bir seyir merdiveni ile bağlanarak et­kinlik alanı, kafeterya ve kiralanabilir ofis alanlarını içinde barındıran dışarıdan erişime açık bir alan yaratılmıştır. Üst katlarda atrium etrafına okuma alanları (kontrollü erişim) yerleştirilmiş, böylece kamusaldan özele doğru bir geçiş kurgulan­mıştır. Kütle tasarımı, program parçalarının bir­birleri ile olan basit fakat etkili hareketleri üze­rinden oluşturulmuştur. Mimari programdaki ana başlıkların basit kütle parçaları olarak ele alınması ve bu kütlelerin birbiri ile olan kesişme, birleşme ve ayrışma ilişkileri ile dinamik bir yapı kütlesi oluşturulurken bu farklılıklardan doğan alanlarda teraslar yaratılmıştır. Yapıda oluşturu­lan bu kütle hareketleri, belediye binası ve yakın çevredeki kent dokusundan referans alırken, yapının kendi mimari karakterini oluşturmuştur.