WE’re Mimarlık

Alttaki linklere tıklayarak bize sosyal medyadan ulaşabilirsiniz.

Projeler

Efeler Belediyesi-Mansiyon Ödülü

Efeler Belediyesi-Mansiyon Ödülü

Konum : Aydın, Türkiye
Tür : Ticari Yapılar & Ofisler
Alan : 40.000 m²
Takım : Ali Önalp, Burak Yardımcı, Erhan Arslan, Güney Gültekin

Aydın Efeler Belediyesi Mimari Proje Yarışması kapsamında proje alanına getirdiğimiz beledi¬ye hizmet binası önerisi yarışma alanı sınırları içerisinde kentin nefes almasına izin verecek, kentlinin etkin zaman geçirmesini olanaklı kıla¬cak, kamu binasının çevresiyle güçlü etkileşim kurmasını destekleyecek ‘belediye meydanı’ kurgusunu yaşatmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda mevcut parsel sınırları içerisinde ni¬telik ve nicelik olarak güçlü, okuma ve anali¬zlerimize dayandırılarak, kentlinin yarışma al¬anına ulaşmak için izleyeceği ana arterleri ve sokakları dikkate alarak tasarlanan bir belediye meydanı oluşturulmasını hedeflenmiştir. Pro¬je alanının meydan kurgusunu ve kamusal al¬tyapısını oluştururken ilk olarak ana yaklaşımın Adnan Menderes Bulvarı üzerinden olduğu fikri üzerinde durulmuştur. Yapının program da-hilindeki birincil işlevlerinin mümkün olduğunca batı yönündeki benzin istasyonuna yaslanacak şekilde yerleştirilmesindeki temel unsur, proje alanının doğu yönünde etkin, kamusal ve 7/24 yaşayan bir meydan kurgusu oluşturmaktır. Kent meydanı kurgulanırken meydan yaşantısının bi¬nanın zemin katları arasına rahatça girebilme¬si ve proje alanının 0.00 kotunda herhangi bir kesintiye uğramadan yaşantının devam ede-bilmesi en temel kamusal kriter olarak ön plana çıkmaktadır. Meydan yönünden binaya girişte iki adet belirgin aks göze çarpmaktadır. Bu ak¬slar meydan ile yapının zemin kotları arasında doğrudan bir geçiş – etkileşim imkanı tanıdığı gibi, peyzajda tasarlanan dış mekan eleman¬ları ve peyzaj grafiğinin de referans noktasını oluşturmaktadır.