WE’re Mimarlık

Alttaki linklere tıklayarak bize sosyal medyadan ulaşabilirsiniz.

Projeler

Gelibolu Savaş Araştırma Merkezi

Gelibolu Savaş Araştırma Merkezi

Konum : Çanakkale, Türkiye
Tür : Kültür
Alan : 20.000 m²
Takım : Ali Önalp, Burak Yardımcı

Proje alanı, deniz kıyısından alanın derinler­ine ulaşan ve tüm çevre parametreleri kendi üzerinde komşuluk ilişkisi ile bir araya getiren bir ana yaya promenadı üzerinden tekrar kur­gulanmış bulunmaktadır. Bu yaya promenadı eski tekel arazisi üzerinden bir kıyı-kent yaşamı ilişkisinden doğup bir yaya köprüsü ile arsa çeperine bağlanmaktadır. Bağlandığı nokta­da genişleyerek 17Burda alışveriş merkezi önünde yer alan sınırlı kentsel alanın büyüme­sine ve yarışma alanı ile entegreli hale gelmes­ine olanak sağlamaktadır. Proje alanı ile 17Bur­da alışveriş merkezi arasında kalan araç yolu alışveriş merkezinin Osman Hamdi Bey sokağının karşısında kalan son otopark gi­rişinden itibaren yavaşlatılarak yaya geçidine dönüştürülmüş böylece alışveriş merkezi ile yarışma alanı arasında kesintisiz bir yaya geçişi hedeflenmiştir. Bu alanda kot değiştirerek din­lenme basamakları ile tanımlı bir kentsel du­var (tematik siper) ve birincil meydan oluştur­an promenad, Troypark aksından gelen ve yayalaştırılan ara yolu da içine alan ikinci ana yaya yaklaşımı ile kesiştiği yerde tekrar geniş­leyip ikincil bir kentsel çökük meydan oluştur­muştur. Meydandan devam eden bu prom­enad arsanın kuzey doğu tarafından konut bölgesine bağlanmıştır. Bu kentsel kararlar ile aslında hedeflenen tüm çevre yapıları ve onların önünde bulunan tanımsız kent meydanlarını bir araya getirip bir kentsel buluşma-örgütlenme alanına dönüştürmektir.