WE’re Mimarlık

Alttaki linklere tıklayarak bize sosyal medyadan ulaşabilirsiniz.

WE're

WE’re 2013 yılında alternatif tasarım pratikleri ile mimarlık ve şehircilik alanında yenilikçi, ilerici proje üretim süreçlerini yakalamak amacıyla kuruldu

WE’re, mimarlık pratiğini uygularken çok bileşenli ve farklı disiplinlerden uzmanların da içinde barındığı bir çalışma ortamını benimser. Tasarım süreçlerindeki tüm disiplinlerinin yanında, uygulamalı ve sosyal bilimler de üretim sürecinde sıklıkla başvurulan gereçlerdir. Katılımcılığa dayanan ve ekip çalışmasını ön plana çıkaran, şeffaf bir proje süreci WE’re stüdyosunun mesleki pratiğinin değişmezidir. Tasarım sürecinin tüm bileşenleri yeni olana ulaşma gayesi içerisinde bir bütün olarak ele alınır.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunudur.

Lisans eğitimi süresince Selanik / Yunanistan ve Zagreb, Split / Hırvatistan’da eğitim ve çalışma olanakları bulunmuş, yurtiçi ve yurtdışında çeşitli seminer ve atölye çalışmalarına katılmıştır. 2008 yılından beri İstanbul’da çeşitli ofislerde çalıştıktan sonra WE’re pratiğini başlatmış ve 2013 tarihinden bu yana çalışmalarına WE’re bünyesinde devam etmektedir.

Ali Önalp

MİMAR

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunudur. Öğrenim hayatında UDK Berlin’de bulunmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarımda Bilişim programında yüksek lisans derecesine sahiptir. Parametrik mimari ve çalışma modelleri ile konut mimarisi sentezinde çalışmalar yapmıştır.2008 yılından beri İstanbul’da çeşitli ofislerde çalıştıktan sonra WE’re pratiğini başlatmış ve 2013 tarihinden bu yana çalışmalarına WE’re bünyesinde devam etmektedir.

Burak Yardımcı

Y.MİMAR

İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2020 yılı mezunudur. 2020 yılından itibaren mesleki çalışmalarına We’re bünyesinde devam etmektedir.

Melis Üsküner

MİMAR

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunudur.
Uludağ Üniversitesi Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans tez çalışmalarını sürdürmektedir. 2015-2016 ve 2016-2017 eğitim öğretim yıllarında Bursa Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölüm’nde sözleşmeli olarak eğitim vermiştir.

Furkan Toksöz

İÇ MİMAR

Dumlupınar Üniversitesi Maliye Bölümü mezunudur.
Uludağ Üniversitesi Peyzaj Bölümü’nde eğitimini sürdürmektedir. Mimari mekân ve ürün görselleştirme uzmanıdır.

Merve Toksöz

GÖRSELLEŞTİRME UZMANI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunudur.
2014-2016 ve 2016-2018 yılları arasında iki dönem İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Gençlik Komisyonu Başkanlık görevini yürütmüştür. 2016-2017 ve 2017-2018 eğitim öğretim yıllarında Bursa Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölüm’nde sözleşmeli olarak eğitim vermiştir. Yapı uygulamaları uzmanlık alanıdır. C sınıfı iş güvenliği uzmanıdır.

Yiğithan Toksöz

İNŞAAT MÜHENDİSİ

Haliç Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunudur. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nde ikinci lisans eğitimini sürdürmektedir.

Berfin Dilşah Şahin

İÇ MİMAR

WE’re

WE’re, mimari ve kentsel tasarım disiplinlerinde proje ve fikir üre¬timinin esas alındığı İstanbul merkezli bir mimarlık ofisidir. 2015 yılında kurulmuş olup, sürecin başından bu yana ulusal ve global alanda kamu ya da özel sektör gibi farklı kurum ve kuruluşlara çeşitli ölçeklerde proje ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Proje Süreçleri

WE’re proje süreçleri katılımcı, fikir alışverişine dayanan ve farklı disiplinlerin katkılarını dikkate alan bir zemin üzerinde ilerler. Başlangıçtan sonuca kadar her ölçekte alanında deneylimli insanların katkıları ile zenginleşir ver her daim mimarlığın birey ve toplumlara olan etkisinin öneminin farkındalığını taşır.

OFİSLERİMİZ