WE’re Mimarlık

Alttaki linklere tıklayarak bize sosyal medyadan ulaşabilirsiniz.

Projeler

İTÜ İşletme Fakültesi

İTÜ İşletme Fakültesi

Konum : İstanbul, Türkiye
Tür : Eğitim Yapısı
Alan : 22.000 m²
Takım : Ali Önalp, Burak Yardımcı, Erhan Arslan, Güney Gültekin, Samet Kılıç

Halihazırdaki işletme fakültesi binası bir sirkülasyon koridoru üzerinde yerleştirilmiş parçalı kütlelerden oluşmaktadır. Bu kütleler hem kendi içlerinde hem de tarihi karakol binası komşuluğunda birbirlerinden bağımsız açık alanlar tanımlamaktadırlar. Bu açık alanlar kendi içlerinde görsel ve erişim bağlamında kopuk olduğu için yalnızlaşmakta ve ortak bir açık kullanım alanı hayatı yaratamamaktadırlar. Bunun yanında Maçka Caddesinden Talim Yeri Sokak’a kadar olan alanda var olan yaklaşık 7 metrelik kot farkı yapının çevresi ile ilişki kurmasını zorlaştırmıştır. Kuzey güney yönündeki topoğrafik bu engel, doğu batı yönünde ise halihazırdaki yapının, kampüs yerleşiminde izlerinin silik olarak görülebileceği yaklaşım akslarına dik olarak yerleşmesinden ötürü kısıtlanmıştır. Bu noktada alınan ilk karar, yapının etrafında bulunan tüm yaklaşım kotlarının birlikte bir kent kotunda birleştirilmesi amacını taşımaktadır. Bu bağlamda yapılaşma alanının etrafına dair ilk olarak açık alan yaklaşım kararları alınmıştır. Maçka caddesinden Talim Yeri Sokağa uzanan doğrultuda, halihazırda duvarlarla kapatılmış sokak-kampüs ilişkisi Süleyman Seba Caddesi eğimi ile paralel azalacak şekilde rampa ve kısmi merdivenlerle ilk olarak +57.00 (+5.00) kotuna indirilerek meydanlaştırılmış, daha sonra ise Talim Yeri Sokağa bağlanmıştır. Karakol binası ile Yabancı Diller Fakültesi arasında kalan ve halihazırda âtıl otopark alanı olan aks ise tamamen yayalaştırılmış ve bu aks üzerinde kentsel basamaklar ile +57.00(+5.00) kotuna bağlanmıştır. Bunun devamında ise bu aks yemekhane binasının ön meydanı ile buluşturulmuş ve buradan da amfi-basamaklar ile Silahhane sokağa bağlanmıştır. Kuzey-güney yönündeki bu bağlantıya paralel olarak doğu-batı yönünde ise Yabancı Diller Fakültesi ile Suny Binası arasındaki yaya aksı güçlendirilerek, kampüsün kuzey sınırından Süleyman Seba Caddesine kadar uzanan bir öğrenci-yaya promenadına dönüştürülmüştür. Bu yaya promenadı üzerinde hem yabancı diller fakültesinin yan kapısı erişimini hem de Suny Binası ana girişlerini barındırdığından önem arz etmektedir. Süleyman Seba Caddesine kadar uzatılan bu aks kuzeyde +65.00 kotundan başlayarak halihazırda hafif bir eğimle +62.00 kotuna kadar inmektedir. Ulaştığı bu noktada kot +57.00 kotu ile bağlanmış ve doğu-batı yaklaşımı ile kesiştirilmiştir. Bu kesişim kuzey-güney aksında Karakol binası ile proje alanı arasındaki kısımdan devam ettirilerek Süleyman Seba Caddesine bağlanmıştır.  Kurgulanan bu açık alan kullanım kararları ile tüm kampüs yapıları arasında kalan ve çevredeki ulaşım yollarına kesintisiz bağlanan bir ortak kullanım aksları ve kampüs içi yaya kullanım promenadları oluşturulmuştur. Bu bağlamda +57.00 kotu bir “kent kotu” olarak kendini tanımlamıştır.