WE’re Mimarlık

Alttaki linklere tıklayarak bize sosyal medyadan ulaşabilirsiniz.

Projeler

Millet Kıraathanesi

Konum : İstanbul, Türkiye
Tür : Kültür Yapısı
Alan : 400 m²
Takım : Ali Önalp, Burak Yardımcı, Burak Koç

“Millet Kıraathaneleri” kent merkezlerindeki meydan ve park gibi alanlarda, kentlilerin bir araya gelmesi ve ortak bir alanda zaman geçirerek, farklı aktiviteleri bir arada gerçekleştirmeleri için düşünülmüş mekanlardır. Bu mekanlar belli başlıklardaki aktivitelere ev sahipliği yaparlar. Programlarında sergi, konferans, kitaplık, satranç ve yeme-içme işlevlerini barındırırlar. Tüm bu işlevler plan şemasında bir modülasyona göre şekillendirilir. Programa bağlı bu modülasyon mantığı, üretim aşamasında düşünülen fabrikasyon inşaat mantığına da temel oluşturur. Kentin farklı alanlarında farklı ihtiyaçlara göre değişen modüller, ön üretim şekilde alanlara yerleştirilir. Bu bağlamda projenin fikri Türk mimarlık tarihindeki “Göz” ve “Kervansaray” mantığını temel alır. Özellikle Osmanlı mimari kurgusunun temel taşlarından olan “Göz” şeması bir üretim ve türetim aracı olarak ele alınmıştır. Bu gözlerden türeyen modüler mekanlar plan şemasını oluştururken, eski kervansaray ve külliyelerde sıkça rastlanan kemer ve tonoz elemanları yapı tasarımında yorumlanarak tekrar ele alınır.