WE’re Mimarlık

Alttaki linklere tıklayarak bize sosyal medyadan ulaşabilirsiniz.

Projeler

Pendik Otobüs Terminali

Pendik Otobüs Terminali

Konum : İstanbul, Türkiye
Tür : Ulaşım Yapısı
Alan : 16.000 m²
Takım : Ali Önalp, Burak Yardımcı, Halil İbrahim Bayındır

 

İstanbul kent çeperinde bulunan proje alanındaki amaç, kente yaklaşan otobüslerin duraklayıp yolcularını indirebileceği bir bölge terminali tasarımı oluşturmaktır. Proje alanının kotlu yapısı göz önüne alınarak terminal bünyesindeki gelen ve giden otobüslerin iki ayrı alt ve üst kot olarak iki ayrı kotta ele alınması tasarım girdisi olarak başlangıçta belirlenmiştir. Terminal alanının etrafında iki adet eğitim yapısı ve bir adet planlanan spor yapısı bulunmaktadır. Bu bağlamda proje alanı aslında kamusal kullanımlara ev sahipliği de yapabilecek bir potansiyele sahiptir.

Bu doğrultuda projenin batı komşuluğundaki komşu parsel ile arasında kalan alan otobüs dolaşım alanı olarak ele alınırken, iç tarafından taşıt yolunun döndüğü batı kısmı kamusal kullanımlara ve terminal giriş meydanına ayrılmıştır. Kuzey ve güneyde bulunan eğitim yapılarını birbirine bağlayacak bir yaya aksı – meydan tasarlanmış ve terminal yapısına da buradan giriş verilmiştir. Terminal yapısı ile birlikte ele alınacak kapalı araç otoparkı da bu meydanın alt kısmında toprakaltı olarak ele alınmıştır.

Yapı cephesi tasarımı çift cidar olarak ele alınmış böylece hem hareketli bir cephe dokusu oluşturulmak istenirken hem de cidarlar arası hava sirkülâsyonu ile sağlanacak kontrollü bir iklimlendirme stratejisi geliştirilmiştir.