WE’re Mimarlık

Alttaki linklere tıklayarak bize sosyal medyadan ulaşabilirsiniz.

Projeler

Theodosius Limanı Arkeolojik Alanı

Theodosius Limanı Arkeolojik Alanı

Konum : İstanbul, Türkiye
Tür : Kentsel Tasarım
Alan : 320.000 m²
Takım : Ali Önalp, Burak Yardımcı, Güney Gültekin, Erhan Arslan, Hatice Kübra Öztürk

Günümüzde Yenikapı Meydanı, etrafındaki geçici park alanları ve ulaşım yolları ile çevrelenmiş, sadece içinde bulundurduğu ulaşım sistemlerine geçiş için kullanılan bir kent parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda kendine ait kimlik oluşturamama yanında sahip olduğu tarihsel zenginliği de yansıtamamaktadır. Bu bağlamda bizler, proje alanı ve yakın çevresi için ana amacın sadece yarışma alanı ve odak noktaları özelinde bir dönüşüme değil, daha büyük kent ölçeğinde alanın yakın çevresi ile bir dönüşüm stratejisinin oluşturulması gerektiğine inanmaktayız. Yakın gelecekte tamamlanacak şekilde yıllara ve etaplara bölünecek olan bir dönüşüm stratejisi, bu değerli alanın gerçekten kendi zenginliği ile kente katılmasının tek yoludur.  Bu bağlamda belirlenen alt stratejiler doğrultusunda bir kentsel tasarım yaklaşımı geliştirilmeli ve kendi içine sıkışmış bu alan çevresini zenginleştiren ve kente değer katan katalizör görevi gören bir kent ve arkeoloji parkına dönüştürülmelidir. Bu doğrultuda belirlenmiş stratejiler aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

 A- Bütüncül Bir Kent Meydanı Yaratmak

Günümüzdeki Yenikapı Meydanı’nı, ulaşım sistemlerine geçiş alanı olması yanında daha bütüncül bir kent/arkeoloji parkı için bir kent meydanına dönüştürmek

B- Tarihsel Değeri Anlatmak

Kentli ve ziyaretçilere içinde bulundukları alanın tarihsel değerini anlatabilmek, bu amaç doğrultusunda kentsel ve mimari programları oluşturmak

C- Arkeolojik Kent Parkı Yaratmak

Yenikapı Meydanı’ndan başlayarak İstanbul surları ile çevrelenmiş, zengin arkeolojik zenginliğe sahip alan bütününde, gelecekteki muhtemel kazıları da dikkate alarak kentlilerin kullanımına açık bir arkeolojik kent parkı yaratmak

D- Sahil Bandı ve Yalı Mahallesi İlişkisi

Yakın geçmişte yapılan dolgu yollar ve alanlar ile deniz ile ilişkisi kesilmiş bu alanı, sahil ile birleştirmek ve sahil boyunca devam eden rekreasyon alanına bağlamak