WE’re Mimarlık

Alttaki linklere tıklayarak bize sosyal medyadan ulaşabilirsiniz.

Projeler

Sosyal Merkezler

Konum : İstanbul, Türkiye
Tür : Kamusal Yapı
Alan : 7.250 m²
Takım : Ali Önalp, Burak Yardımcı, Melis Üsküner

Proje alanına dair çevresel okumalar yapıldığında göze çarpan ilk başlık, alanın yoğun kent dokusu tarafından sarılmış olması ve bu periferinin kentlerin en önemli buluşma alanları olarak sayılabilecek alt kent meydanına sahip olmaması gerçeğidir. Bu bağlamda yarışma alanını oluşturan bu kent parçası hem âtıl durumda kalmış ve kent yaşamına dahil olamamış hem de komşuluğundaki Emniyet yapısının gereksinimlerinden ve yarışma projesinde de dikkate alınması talep edilen güvenlik protokollerinden dolayı da ana yaklaşım alanı olan Atışalanı Caddesi’nden bir nebze olsa koparken, kısmi olarak yayalaştırılan Köyiçi Caddesi’nden dolayı da odak olma özelliğinden değer kaybetmiştir.

Bu bağlamda yarışma çerçevesinde istenilen ve halkın yoğun kullanımına açık olacak programları mimari bütünde en doğru şekilde ele alırken, bir yandan da bu nedenlerden dolayı yara almış bir kent parçasının dezavantajlarını nasıl avantajlara çevirerek bir kent buluşma alanına dönüştürebiliriz hususu üzerinde düşünülmüştür. Bu fikir doğrultusunda ilk çalışmalar, yapı programının yoğunluğu da düşünülerek, nitelikli bir kent meydanı / açık alan / buluşma noktası nasıl ve ne şekilde oluşturulabilir başlığı üzerine ilerletilmiştir. Alan içerisinde bulunan halihazır ağaçların mümkün oldukça korunmasını sağlamak ve alanın kendi içinde olan ve baştan başa 4-5 metre olan kot farkını da faydalı bir şekilde kullanabilmek diğer hedefler olarak sayılabilir. Tüm bu bileşenler düşünüldüğünde ilk olarak yapı meydan ilişkisi üzerinde durulmuş ve farklı senaryolarda kapalı alan yerleşimleri ile farklılaşan açık alan oluşumları alternatifleri oluşturulmuştur. Bu doğrultuda öne çıkan iki senaryodan emniyet duvarına paralel bir yerleşim ve önünde Kırımlı Caddesine bakan bir meydan oluşumunun Kırımlı Caddesi ile ilişki kurarken ana cadde ilişkisini tam olarak sağlıklı kuramadığı görülmüş ve yapı bir yanına Kırımlı Caddesini alan önden yaklaşım olarak da Atışalanı Caddesini alacak şekilde yaşayan bir karşılama meydanı oluşturacak şekilde düşünülmüştür.