WE’re Mimarlık

Alttaki linklere tıklayarak bize sosyal medyadan ulaşabilirsiniz.

Projeler

ASAL Ana Ofis Binası

Konum : İstanbul, Türkiye
Tür : Ofis
Alan : 18.600 m²
Takım : Ali Önalp, Burak Yardımcı, Özgür Koç, Burak Koç, Hüseyin Kadıoğlu

Asker Alma Daire Başkanlığı (ASAL) ofis yapısı projesinde, aynı işleve sahip fakat İstanbul genelinde ayrı semtlere dağılmış olan ofis binalarının tek bir yapı içinde birleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda fonksiyon ve ihtiyaç olarak aynı nitelikte alanlara ihtiyacı olan bu ofislerin tek bir yapı içerisinde çözümlenmesi gerekmiştir. Projenin plan kurgusunda bu ayrı ofis alanlarının fonksiyonel benzerlikleri, bir baza üzerinde yükselen eş kuleler olarak ele alınmış, bu ofis kulelerine hizmet verecek olan ortak servis alanları ise zemin katta bulunan bir baza bünyesinde çözümlenmiştir. Zemin ve birinci katta bulunan bu baza yapısından farklı bloklardaki ofis alanlarına ulaşım sağlanmıştır. Ana bazalı yapıdan farklı olan tekil yapı ise kamusal kullanıma açık olmayan, yönetim ofislerini bünyesinde barındırmaktadır. Yapının eğimli araziye oturumunda ortaya çıkan kademeler, kamusal ihtiyaca hizmet edecek ve günlük ziyaretçileri barındırabilecek nitelikli peyzaj öğeleri ile değerlendirilmiştir. Yapının cephe yaklaşımında ise baza ve kule parçalarını birleştiren ortak bir doku ortaya konulmuş bu dokunun diğer yönetim yapısına da aktarılması ile ortak bir ofis kampüsü amaçlanmıştır.