WE’re Mimarlık

Alttaki linklere tıklayarak bize sosyal medyadan ulaşabilirsiniz.

Projeler

7 İklim 7 Bölge Muş

Konum : Muş, Türkiye
Tür : Konut
Alan : 300.000 m²
Takım : Ali Önalp, Burak Yardımcı, Elif Tan, Gülce Kantürer, Güney Gültekin, Orkan Zeynel Güzelci, Figen Kepenek, Mehmet Said Öğünç, Yüksel Çoban

Proje genelinde mimari yaklaşım kararları alınırken 3 adet unsur göze alınmıştır. Bunlardan 1.’si muhtemel kullanıcıların sahip olduğu yaşam senaryolarından doğan ve çağdaş mimarlık karakteristiği taşıyan yapı tarzıdır. 2. olarak alanın ve yakın coğrafyanın sahip olduğu iklimsel koşullar ve sosyo-ekonomik üretim araçlarının etkisi gelmektedir. Son olarak ise Muş ve yakın tarihsel yerleşimlerden olan Ahlat, Bitlis ve Adilcevaz’da bulunan ve kökenleri Anadolu Selçuklularına dayanan mimarlık geleneği ve bunun yorumudur. Konut yapılarına ait mimari kararlar yapıların yoğunluklarına göre verilmiştir. Alan çeperinde bulunan düşük yoğunluklu konut birimlerinde bölgede sıkça bulunan ve günlük üretim faaliyetleri ile iç içe geçmiş plan kurgusuna sahip taş evlerin plan şeması göz önünde bulundurulmuştur. Bu birimlerde yaşam senaryosunun üretim senaryosu ile iç içe geçmesi hedeflenmiştir.

Tags: