WE’re Mimarlık

Alttaki linklere tıklayarak bize sosyal medyadan ulaşabilirsiniz.

Projeler

7 İklim 7 Bölge Hatay-1.Ödül

7 İklim 7 Bölge Hatay-1.Ödül

Konum : Hatay, Türkiye
Tür : Konut
Alan : 300.000 m²
Takım : Ali Önalp, Burak Yardımcı, Elif Tan, Gülce Kantürer, Güney Gültekin, Orkan Zeynel Güzelci, Figen Kepenek, Mehmet Said Öğünç, Yüksel Çoban

Günümüz mimarisinde gelinen noktada kentlerin sahip olduğu nüfusa ve ranta bağlı olarak insanların yaşam alanları daralmıştır. Yoğun yapılaşmanın getirmiş olduğu yer ve bağlamdan kopuk olan yüksek veya yoğun yapılaşmalar nedeniyle kentlilerin kentle ve kendi sosyal alanları ile olan bağları zayıflamıştır. Bu durum ise toplumdaki bireylerin birbirlerinden uzaklaşmasına neden olmakta ve birçok konuda memnuniyetsizliği olan bir toplum oluşmasını beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda, yeni tasarlanacak bir mahallede insanların şekillendirebileceği, kendini ait hissedebileceği, sosyal ilişkiler kurabileceği, insan ölçeğine saygılı olması gerektiği düşünülmüştür. Önerilen projede öncelik olarak sosyal açıdan zengin bir yaşam çevresi oluşturulması hedeflenmiştir. Projenin yaşam omurgası olarak nitelendirilen “Promenad” , çevresindeki sosyal donatılar, sosyal donatıların etrafında şekillenen saçaklar projede olması istenilen kamusal alanları tanımlamaktadır. Promenaddan yaya olarak kolayca ulaşılabilen çok sayıda avlular ise yarı kamusal alanları tanımlanırken, konut bloklarının içleri ise daha özel alanlar olarak düşünülmüştür.

Tags: